Pracownie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

LAST_UPDATED2 Wpisał Tomasz Okrzyński Środa, 02. Lipiec 2008 08:29

Drukuj

   
               logo efs 2.bmp - 1.76 Mb                                     

Stymulacja polisensoryczna ...

sala poznawania świata w SOSW w Tucholi

pozyskana ze środków w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego ... 

 

  1. INTEGRACJA POLISENSORYCZNAw Sali Doświadczania Świata : pozwala ona na wielozmysłowe poznawanie otoczenia . Ważna jest atmosfera relaksacji , stworzona poprzez odpowiednią muzykę , grę kolorów .

     Ma ona na celu stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami dziecka , likwidację zaburzeń  proprioceptywnych ,. Zaburzeń równowagi i poczucia ułożenia własnego ciała , lęku przed wykonywaniem różnych czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni , ze zmianą płaszczyzn i poziomów . Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów zakłócają , a często uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności . Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich zmysłów : czucia  proprioceptywnego  ( czucie głębokie ), dotyku , węchu , smaku , wzroku , tak by umożliwić dzieciom zintegrowane , wielozmysłowe poznawanie świata . 

Wykorzystywana w pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi autystycznymi, z zaburzeniami emocji oraz we wczesnym wspomaganiu . 

 

Opis posiadanych produktów do stymulacji polisensorycznej – sala

 

poznawania świata w SOSW w Tucholi . Wartość projektu wynosi  

 

19.939,99 zł .

 

1. Panel interaktywny z przyciskami .Urządzenie posiadajace co najmniej 8 różnokolorowych przycisków umożliwiajacych bezprzewodową interakcję z kolumną bulkoczaca oraz/lub z kaskadą światłowodową .

2. Kostka interaktywna .Wielobarwny miękki sześcian o długości boku nie mniejszy niż 30 cm , którego każda ściana ma inny kolor . Zawarte wewnatrz kostki urządzenie umożliwia dziecku bezprzewodowa interakcje z kolumną bulgocącą oraz/lub z kaskadą światłowodowa .

3. Interaktywna lampa do światłowodów .Urządzenie generujace światło potrzebne do oświetlenia światłowodowej kaskady , umożliwiajace zmianę kolorów w co najmniej 8 - miu wariantach . Kolory te odcieniami i nasyceniem odpowiadają kolorom na sześcianie i przyciskach interaktywnych .

4. Kaskada światłowodowa .Wiazka światłowodów , wykonana z nie mniej niż 100 światłowodów ( nie szklanych ) o długości co najmniej 200 cm. kazdy .

5. Interaktywna kolumna bulgocąca .Kolumna przezroczysta do wypełbniania wodą , o wymiarach nie mniejszych niż : długiość 150 cm. i średnica zewnetrzna 15 cm , podświetlana w co najmniej 8 - miu kolorach , które odcieniem i nasyceniem odpowiadają kolorom na kostce interaktywnej i panelu interaktywnym . Dziecko ma mozliwośc wybrania kolru poświetlenia , właczenia i wyłączenia przepływu bąbelków powietrza przy użyciu osobnych urządzeń : kostki lub panelu interaktywnego .

6. Rzutnik światła .Rzutnik światła białego , umożliwiajacy współpracę z innymi urzadzeniami w celu generowania ruchomych efektów świetlnych np. na ścianie i podłodze .

7. Kula lustrzana z reflektorem o zmiennej barwie światła .Lustrzana kula do generowania efektów świetlnych , o średnicy nie mniejszej niż 300 mm , W zestawie reflektor punktowy wyposażony w obrotową tarczę z min. 4 zmieniajacymi się barwami .

8. Mini wieża Hi - Fi

9. Zestaw co najmnie 3 płyt Cd z muzyką relaksacyjną .

10. Zestaw elementów miękkich :  - 3 materace składane miękkie ;- puf o wymiarach 120 x 125 cm

11. Materiały edukacyjne .

 

 

Pracownia do pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym

 

i niepełnosprawnością sprzężoną

 

w tym

 

z zaburzoną komunikacją werbalną .

 

Pracownia pozyskana ze środków w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

  

Opis posiadanego sprzętu do pracy  z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną w tym

 

z zaburzona komunikacją werbalną , znajdujacego się w SOSW w Tucholi .

 

Wartość projektu wynosi 111.845,00 zł .

1. Komputery stacjonarne z ekranem LCD 19" . 

2. Drukarka laserowa czrno - biała . 

3. Drukarka atramentowa stacjonarna - przeznaczona w szczególności do drukowania nakładek na klawiaturę nakładkową IntelliKeys . 

4. komputerowe urządzenie specjalistyczne z ekranem dotykowym - przeznaczone do pracy mobilnej , z możliwością montażu na stanowisku nauki niepełnosprawnego ucznia ( np. do wózka inwalidzkiego ) , z systemem TechTouch ( Touch - screen communication device ) , AMDI ( Advanced Multimedia Devices Inc.). 

5. Klawiatura nakładkowa - IntelliKeys USB with Keyguards - pozwala na pisanie za pomocą liter , wyrazów lub symboli ; posiada regulowany czas reakcji na dotyk , funkcje trwałe klawisze , z automatycznym rozpoznawaniem plansz podstawowych ( ... ). 

6. Klawiatura z powiększonymi jednokolorowymi klawiszami - BigKeys Plus , Keyguard for BigKeys Plus , BigKeys Skin - posiada powiększone klawisze ( 2,4 x 2,4 cm ) i prosty układ                         ( 48 klawiszy );posiada możliwośc przełączenia układu ze standardowego na uproszczony . 

7.