OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2010/2011

LAST_UPDATED2 Wpisał Sylwia Baturo Piątek, 20. Marzec 2009 09:17

Drukuj

 OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W TUCHOLI OGŁASZA NABÓR DO TRZYLETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Szkoła będzie kształcić w kierunkach:
- kucharz małej gastronomii
- mechanik samochodowy
- masarz - wędliniarz
- rolnik - ogrodnik
- krawcowa

Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w:
- Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej
- Zakładach Mięsnych w Osiu
Dla uczniow zamiejscowych oferujemy miejsca w internacie Ośrodka przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, ul. Świcka 89 a
Odpłatnosć za pobyt w internacie ponoszona przez ucznia dotyczy tylko kosztów wyżywienia.

Szkoła zapewnia również:
- nieodpłatne podręczniki
- opiekę pielęgniarską
- terapię logopedyczną
- w miarę możliwości pomoc rzeczową
- darmowe obiady
- możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej
- uczniowie pobierajacy zasiłek pielęgnacyjny lub posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą korzystać z nieodpłatnych turnusów rehabilitacynych
- zajęcia informatyczne w nowoczesnych pracowniach komputerowych
 

U NAS ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE NA POZIOMIE ZAWODOWYM
UWAGA: Na świadwectwie ukończenia szkoły nie będzie figurowała nazwa "specjalna".

DRUKI PODAŃ MOŻNA OTRZYMAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
TERMIN SKŁADANIA PODAŃ:
16 CZERWCA 2010